Tussen Schoolse Ateliers

Voorkeuren opgeven

BLOK 3

22 maart T/M 9 juli 2021
Helaas kunt u dit blok geen voorkeuren opgeven voor de ateliers i.v.m. de Corona maatregelen die op dit moment gelden. De groep van uw zoon/ dochter wordt over twee ateliers verdeeld, omdat we leerlingen in vaste cohorten moeten verdelen. De leerkracht bepaalt wie er aan welk atelier deelneemt. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind.
Zodra het weer mogelijk is om te werken met gemengde ateliers en u keuze hebt tussen deze ateliers, passen we dit aan in de organisatie. 
 
We danken u alvast voor uw begrip.
automatische incasso

In het voorkeurenformulier geeft u op hoeveel dagen met ateliers u wilt afnemen. Mocht u meer of minder dagen gaan afnemen dan de huidige incasso, kunt u hier een nieuw incassoformulier downloaden. >

Graag invullen en uiterlijk 19 maart inleveren bij de administratie.