Tussen Schoolse Ateliers

Voorkeuren opgeven

BLOK 1

4 september t/m 24 november 2023

Hieronder kunt u naar het betreffende formulier van de juiste groep gaan, waar u de voorkeuren voor de ateliers kunt invullen. In deze formulieren staan alleen de ateliers weergegeven die betrekking hebben op die bepaalde groep. Bij het indelen houden we rekening met deze voorkeuren, maar het is geen garantie dat uw kind ook daadwerkelijk bij zijn/ haar voorkeur terecht komt. U kunt ook meerdere voorkeuren opgeven. Vul per kind een formulier in.

OPGEVEN KAN VAN ZATERDAG 1 T/M ZONDAG 9 juli 2023

automatische incasso

In het voorkeurenformulier geeft u op hoeveel dagen met ateliers u wilt afnemen. Mocht u meer of minder dagen gaan afnemen dan de huidige incasso, kunt u hier een nieuw incassoformulier downloaden. >

Graag invullen en uiterlijk 10 juli inleveren bij de administratie.