Tussen Schoolse Ateliers

Visie

De Leonardo da Vincischool vindt het belangrijk dat leerlingen ook met activiteiten en ervaringen in aanraking komen die gewoonlijk niet op school worden aangeboden. Dit om alle leerlingen de kans te bieden greep te krijgen op hun talenten. Dit draagt bij aan de persoonlijke groei en past in het brede scholingsaanbod dat de Leonardo voorstaat.

Daarom hebben wij een tussen schoolse opvangmogelijkheid past de visie van onze school zoals die hieronder beschreven staat:

Leonardo da Vincischool

De Leonardo da Vincischool is een kleine toegewijde basisschool waar leerlingen kennis vergaren, inzichten verwerven en vaardigheden ontwikkelen die bepalend zijn voor de rest van hun leven. Onze naamgever is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Nieuwsgierig multitalent Leonardo da Vinci wordt gezien als het schoolvoorbeeld van de homo universalis: iemand die in de breedte al zijn talenten en vaardigheden weet te ontwikkelen.

Tussen het 4e en 12e levensjaar worden hiervoor de eerste, maar beslissende, stappen gezet.  Als school stellen we de professionele voorwaarden waaronder dit optimaal kan gebeuren. Wij hechten aan resultaat op alle facetten van ons onderwijsaanbod.

We geven logischerwijs veel aandacht aan cognitieve vaardigheden als taal, rekenen en begrijpend lezen. Het onderwijsniveau wordt daarbij afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Kijken, tekenen, fantaseren, uitproberen of creatief denken zijn belangrijke vaardigheden om goed mee vooruit te komen. We vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen hun creativiteit leren ontplooien en maken dankbaar gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen en de kracht van hun verbeelding.

De school moet een plek zijn waar leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen zodat hun persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling zich ten volle kan ontplooien. We geloven in het effect van samenwerken en elkaar helpen: de Leonardo heeft bijvoorbeeld een uitgebreid tutorprogramma.

Persoonlijke groei is een doel waar we tussen de regels door en op alle niveaus aan werken en wat tijdens de Tussenschoolse Ateliers concreet gezicht krijgt. Tijdens de middagpauze leren leerlingen via een breed activiteitenprogramma (o.a. programmeren, koken, yoga, schooltuinieren, natuurkunde, muziek) en onder leiding van professionals, greep te krijgen op hun interesses en talenten.

Verder willen we een gastvrije school zijn met een positief en stimulerend klimaat.
Waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich echt thuis voelen, samen optrekken, veel bereiken en veel plezier hebben. Een warm bad, waar je later met een goed gevoel en waardering op terugkijkt.