Tussen Schoolse Ateliers

FAQ

NL80INGB0007392502 t.n.v. Stichting Vrienden van de Leo

Angela Lang (leerkracht groep blauw) heeft de dagelijkse coördinatie van de TSA in handen. Zij zorgt dat alle leerlingen op de juiste plek zitten en dat alle aanbieders aanwezig zijn of vervangen worden.

Dan kun je het inschrijf-/incassoformulier dat op de website te vinden is opnieuw inleveren. Dit kan bij de administratie van de school. Wisselen van aantal dagen kan alleen bij wisseling van een blok.

Dat bepaalt de directie van de school (bestuurder van de stichting). Hiervoor vragen ze jaarlijks input van de leerlingen.

Twee weken voordat het blok start kun je de voorkeuren van uw zoon/ dochter doorgeven via de website van de TSA. Deze voorkeursperiode duurt een week. Daarna delen de leerkrachten de leerlingen aan de hand van de voorkeuren in. We streven er naar om wanneer je 4 keer komt, je 2 keer op je plek van voorkeur te krijgen.

Nee, de kinderen eten van 11.45 uur – 12.00 uur in de klas samen met de leerkracht en gaan daarna naar hun atelier.

Ja, de kinderen van groep 1-2 spelen direct om 12 uur buiten en gaan daarna naar hun atelier. De kinderen van de groepen 3-8 gaan van 13.00 uur – 13.30 uur naar buiten.

Onze ervaring is dat leerlingen juist met meer energie terug komen van de TSA. Ze hebben namelijk iets te doen. Er is niets zo vermoeiend als een lange pauze waarin je geen programma of kaders hebt.

Jazeker, we hebben ook kleuteractiviteiten. We hebben bij de kleuters echter ook altijd een ‘huiskameractiviteit’. Dit is een activiteit waarin de jonge kinderen nog even kunnen wennen aan het op school blijven.

Wanneer u de contributie niet kunt betalen dan kunt u hiervoor een scholierenvergoeding bij de gemeente aanvragen. Dit kan met hulp van onze ouder-kind adviseur Safoera Lall Mohamed.

Tel: 0634 266630

Wanneer u een betalingsregeling (bijv. de scholierenvergoeding) wilt treffen of heeft getroffen dan blijft u er zelf verantwoordelijk voor dat de TSA contributie maandelijks wordt voldaan.

Wanneer u zelf een leuke activiteit aanbiedt of iets weet dan kunt u dit doorgeven aan Manuela Hollander m.hollander@leonardodavincischool.nl

Alle aanbieders zijn gewend om activiteiten voor kinderen te verzorgen. Ze zijn allemaal in het bezit van een recentelijk aangevraagd  en goedgekeurd VOG. Veel aanbieders hebben een eigen bedrijfje, maar sommige zijn ook aangesloten bij een collectief. Ook worden er wel eens activiteiten aangeboden door vrijwilligers of studenten (pedagogiek, psychologie).

Er is zeer nauw contact met de aanbieders. Er zijn momenten waarop de aanbieders met elkaar en met de leerkrachten spreken over het toepassen van de juiste lestechnieken en pedagogiek. We hebben twee keer per jaar een gezamenlijk moment waarin we een (Vreedzaam) thema behandelen. Daarnaast zijn er bezoekjes van teamleden (directie en coördinatie) aan de TSA en worden er regelmatig mails gestuurd om de groep aanbieders op de hoogte te houden van wat er in de school speelt.