Betalingsreglement

Reglement betaling TussenSchoolse Ateliers (TSA)
 • Voor onze TSA activiteiten kunt u enkel betalen door de stichting Vrienden van de Leo te machtigen voor een automatisch incasso. Hierdoor blijft de financiële administratie voor de school zo klein mogelijk.
 • De prijzen van de TSA zijn als volgt:
  19 euro voor 1 keer,
  30 euro voor 2 keer,
  41 euro voor 3 keer,
  52 euro voor 4 keer deelname aan de TSA. Dit bedrag betaal je per leerling.
 • We incasseren maandelijks en dit is 11 keer per schooljaar. De maand augustus is vrij van betaling. Op deze manier betaald u 3,50 euro per activiteit – per kind.
 • We incasseren op de eerste werkdag van de maand vanuit de volgende rekening:
  NL80INGB0007392502 t.n.v. Stichting Vrienden van de Leo.
 • Wanneer de betaling via een incasso niet lukt, probeert de school het later in de maand nog eens. Anders wordt er een aanmaning verstuurd.
 • Wanneer u langere tijd niet betaald heeft voor de TSA kan uw kind de toegang tot de TSA in een nieuw blok geweigerd worden. Het kind kan pas weer participeren aan de TSA wanneer de schuld is ingelost.
 • Wanneer u het niet kunt betalen kunt u hiervoor een scholierenvergoeding bij de gemeente aanvragen. Dit kan met hulp van onze ouder kind adviseur Nathalie Reeders. N.reeders@oktamsterdam.nl
 • Wanneer u een betalingsregeling (bijv. de scholierenvergoeding) wilt treffen bent u er zelf verantwoordelijk voor dat het geld maandelijks bij de school aankomt.
 • Als je een enkele keer over wil blijven moet je een strippenkaart kopen van 10 keer. Dit kost 40 euro en deze kun je bij Manuela kopen. Deze laat je aftekenen door Angela (leerkracht groep blauw) en zij zal de leerling bij een activiteit plaatsen waar er plek is. Wanneer het een kleuter betreft, meld je de deelname even bij de leerkracht zodat deze contact opneemt met Angela.
 • Als je het aantal dagen TSA dat je afneemt wil veranderen of wil stoppen, dan kan dit enkel na afloop van een blok. Je dient dit minimaal 2 weken voor het einde van het huidige blok aan te geven bij Manuela (administratrice) of directie.
  Dit kunt u doen door een nieuw incassoformulier in te vullen en te tekenen.
  Zonder aangepast Incassoformulier, kan er geen verandering doorgegeven worden.
 • Je committeert je bij inschrijving, voor een volledig blok aan de TSA. Neemt een leerling halverwege het blok niet meer deel aan een activiteit dan loopt de betaling hiervan helaas gewoon door tot aan het einde van het blok. De kosten voor de aanbieder moeten namelijk achteraf door ons gewoon betaald worden.
 • Mocht u vragen hebben omtrent de betalingen van de TSA kun je terecht bij Audrey (directie)
 • Wanneer er in, een uitzonderlijk geval, sprake is van een schorsing van een leerling van de TSA zal er in samenspraak met de directie een afspraak gemaakt worden over de betaling.

Voorafgaand aan elk blok krijgt u een mailtje waarin gemeld wordt dat u via www.tsaleonardo.nl de voorkeuren voor activiteiten van uw zoon/dochter aan kunt geven.