Tussen Schoolse Ateliers

Betalingsreglement

Reglement betaling TussenSchoolse Ateliers (TSA)
 • Voor deelname aan onze TSA kunt u enkel betalen door de stichting Vrienden van de Leo te machtigen voor een automatisch incasso. Hierdoor blijven de financiële administratie en de daarmee samenhangende kosten zo laag mogelijk.
 • De contributiebedragen voor de TSA per leerling zijn als volgt:
  21 euro voor 1 keer per week,
  33 euro voor 2 keer per week,
  45 euro voor 3 keer per week,
  57 euro voor 4 keer per week deelname aan de TSA
 • We incasseren maandelijks, 11 keer per schooljaar. De maand augustus is vrij van betaling. Op deze manier betaalt u gemiddeld 3,75 euro per activiteit – per kind op basis van 4 keer deelname per week.
 • We incasseren op de eerste werkdag van de maand vanuit de volgende rekening:
  NL80INGB0007392502 t.n.v. Stichting Vrienden van de Leo.
 • Wanneer de betaling via een incasso niet lukt, dan probeert de stichting het later in de maand nogmaals. Daarna wordt een aanmaning verstuurd.
 • Wanneer u een betalingsachterstand heeft voor de TSA dan kan uw kind de toegang tot de TSA geweigerd worden. Uw kind kan pas weer participeren aan de TSA wanneer de openstaande betalingen zijn voldaan.
 • Wanneer u de contributie niet kunt betalen dan kunt u hiervoor een scholierenvergoeding bij de gemeente aanvragen. Dit kan met hulp van onze ouder-kind adviseur Safoera Lall Mohamed. Email: lallmohamed@oktamsterdam.nl. Tel:  0634 266630
 • Wanneer u een betalingsregeling (bijv. de scholierenvergoeding) wilt treffen of heeft getroffen dan blijft u er zelf verantwoordelijk voor dat de TSA contributie maandelijks wordt voldaan.
 • Wanneer uw kind slechts incidenteel wil deelnemen aan de TSA dan kunt u een strippenkaart kopen voor 10 keer. Deze kost 45 euro en is verkrijgbaar bij Manuela Hollander (administratrice). Deze wordt bij gebruik afgetekend door Angela (leerkracht groep blauw) en zij zal de leerling bij een activiteit plaatsen waar plek is. Wanneer het een kleuter betreft, dan verzoeken wij u de deelname bij de leerkracht te melden zodat deze contact opneemt met Angela.
 • Wanneer u het aantal TSA dagen wilt veranderen of wilt stoppen, dan kan dit enkel na afloop van een lopend blok. U dient dit minimaal 2 weken voor het einde van het lopende blok aan te geven bij Manuela Hollander (administratrice) of bij Rutger Slok (directie).
  Dit kunt u doen door een nieuw inschrijf-/incassoformulier in te vullen en te ondertekenen dan wel een email te sturen naar Manuela Hollander of Rutger Slok.
  Alleen wijzigingen die schriftelijk zijn doorgegeven kunnen doorgevoerd worden.
 • U committeert zich bij inschrijving voor deelname aan een volledig blok van de TSA. Neemt een leerling halverwege het blok niet meer of minder deel dan loopt de betaling hiervan ongewijzigd door tot aan het einde van het blok. De kosten voor de aanbieders moeten namelijk per blok door ons betaald worden.
 • Mocht u vragen hebben omtrent de betalingen van de TSA dan kunt u terecht bij Rutger Slok (directie).
 • Wanneer er in, een uitzonderlijk geval, sprake is van een schorsing van een leerling van de TSA dan zal er in samenspraak met de directie een afspraak gemaakt worden over de betaling.