Over de tsa

Hoe werkt het?

De Tussenschoolse Ateliers (TSA) zijn de vorm van tussenschoolse opvang die onze school biedt. Wij organiseren dit als school zelf met hulp van ouders. Hierdoor hebben we zelf de touwtjes in handen en kunnen we de pedagogische lijn hanteren binnen zowel de school als de TSA.

Dit doen we onder andere door zeer nauw samen te werken met de aanbieders en ook samen ons te laten scholen. Zo willen we bijvoorbeeld dat onze aanbieders meegaan in de positieve pedagogiek die we hanteren binnen onze Vreedzame school.

De ateliers zijn er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Er worden wekelijks zo’n 50 activiteiten/ ateliers aangeboden en ongeveer 92% van de leerlingen doet mee aan de TSA.  De ateliers worden geleid door professionele aanbieders.
Ouders betalen hier 3,50 per kind per dag voor.
Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om tussen de middag naar huis te gaan, een andere mogelijkheid van tussenschoolse opvang biedt onze school niet.

Het jaar is verdeeld in 3 blokken van 13 weken.
In die 13 weken is er een vaststaand programma waar kinderen zich voor in kunnen schrijven.
Je geeft via een incassoformulier aan hoeveel dagen je wil komen.
Voor verdere betalingsdetails; zie betalingsregelement.

Voorbeeld:
Piet komt 4 dagen per week naar de TSA
Dit kost zijn ouders 52 euro per maand
Dat wordt automatisch elke maand door de school geïncasseerd.
Hij doet 13 weken lang op 4 dagen hetzelfde programma.
Namelijk op maandag yoga, op dinsdag schaken, donderdag timmeren en vrijdag muziek.
Na 13 weken zijn er nieuwe ateliers beschikbaar en kan hij zich opnieuw aanmelden voor andere ateliers. Dit kan via deze website.