De Stichting “Vrienden van de Leo” is in eerste instantie bedoeld voor het beheer van de gelden voor de tussen schoolse activiteiten. Voor deze Stichting kan namelijk een eigen bankrekening worden geopend waardoor de geldstroom voor de tussen schoolse activiteiten losgekoppeld wordt van de schoolrekening. Hierdoor lopen de verschillende geldstromen niet door elkaar en blijft het overzicht bewaard.

Verder is het in de toekomst mogelijk om vanuit de Stichting subsidies aan te vragen, sponsors te benaderen en schenkingen, erfstellingen en legaten aan te nemen. Hiermee kan de Stichting informatieve en educatieve evenementen organiseren voor de leerlingen en de ouders van de Leonardo. Bovendien kan de Leonardo financieel worden gesteund bij de aanschaf van les- en les ondersteunde materialen.

Voor de Stichting zal bij de belastingdienst een ANBI status worden aangevraagd. Indien deze zogenaamde ANBI status wordt verleend hoeft de Stichting geen belasting te betalen over eventuele schenkingen en erfenissen. Bovendien brengt de ANBI status fiscale voordelen met zich mee voor degene die een schenking wenst te doen.

Jaarlijks zal ook een financieel overzicht van de Stichting op de website worden geplaatst.

Als u ideeën heeft voor het organiseren van een evenement of voor de aanschaf van les- en les ondersteunende materialen, neem dan contact op met Audrey Verschuren. Ook voor sponsoring, een subsidieaanvraag of een schenking aan de stichting “Vrienden van de Leo” kunt u mailen.

 

Mail naar Audrey

 

 

Stichting Vrienden van de Leo bestaat uit

 

Audrey Verschuren
Voorzitter
Stuur een mail naar Audrey
Marco Bremer
Ouder en Penningmeester
Stuur een mail naar Marco
Thijs Rovers
Leerkracht
Stuur een mail naar Thijs