Tussen Schoolse Ateliers

Stichting vrienden van de leo

De Stichting “Vrienden van de Leo” is in eerste instantie bedoeld voor het beheer van de gelden voor de tussen schoolse activiteiten. Voor deze Stichting is een eigen bankrekening worden geopend waardoor de geldstroom voor de tussenschoolse activiteiten losgekoppeld wordt van de schoolrekening. Hierdoor lopen de verschillende geldstromen niet door elkaar en blijft het overzicht bewaard.

Verder is het mogelijk om vanuit de Stichting subsidies aan te vragen, sponsors te benaderen en schenkingen, erfstellingen en legaten aan te nemen. Hiermee kan de Stichting informatieve en educatieve evenementen organiseren voor de leerlingen en de ouders van de Leonardo da Vincischool. Bovendien kan de Leonardo da Vincischol financieel worden gesteund bij de aanschaf van les- en les ondersteunde materialen.

Als u ideeën heeft voor het organiseren van een evenement of voor de aanschaf van les- en les ondersteunende materialen, neem dan contact op met Rutger Slok (r.slok@leonardodavincischool.nl). Ook voor sponsoring of een schenking aan de stichting “Vrienden van de Leo” kunt u mailen met Rutger Slok.

Stichting Vrienden van de Leo bestaat uit
Rutger
Rutger Slok

Voorzitter

Marco Bremer
Marco Bremer

Ouder en Penningmeester

Manuela
Manuela Hollander

Management Assistente