Stichting vrienden van de leo

De Stichting “Vrienden van de Leo” is in eerste instantie bedoeld voor het beheer van de gelden voor de tussen schoolse activiteiten. Voor deze Stichting kan namelijk een eigen bankrekening worden geopend waardoor de geldstroom voor de tussen schoolse activiteiten losgekoppeld wordt van de schoolrekening. Hierdoor lopen de verschillende geldstromen niet door elkaar en blijft het overzicht bewaard.

Verder is het in de toekomst mogelijk om vanuit de Stichting subsidies aan te vragen, sponsors te benaderen en schenkingen, erfstellingen en legaten aan te nemen. Hiermee kan de Stichting informatieve en educatieve evenementen organiseren voor de leerlingen en de ouders van de Leonardo. Bovendien kan de Leonardo financieel worden gesteund bij de aanschaf van les- en les ondersteunde materialen.

Als u ideeën heeft voor het organiseren van een evenement of voor de aanschaf van les- en les ondersteunende materialen, neem dan contact op met Audrey Verschuren. Ook voor sponsoring, een subsidieaanvraag of een schenking aan de stichting “Vrienden van de Leo” kunt u mailen.

Stichting Vrienden van de Leo bestaat uit
Rutger
Rutger Slok

Voorzitter

Marco Bremer
Marco Bremer

Ouder en Penningmeester

Manuela
Manuela Hollander

Management Assistente