Tussen Schoolse Ateliers

Atelier

Mindfulness

Aandachtstraining ‘Mindfulness4Kids’ van AikiContact

Met de aandachtstraining ‘Mindfulness4Kids’ leren kinderen hoe hun meest belangrijke instrument, namelijk hun aandacht, werkt. Door middel van aandachtsoefeningen leren kinderen dat zij hun aandacht kunnen trainen, en hoe zij hun aandacht bewust(er) in het hier en nu kunnen gebruiken. De training leert kinderen omgaan met de vele prikkels die op hen afkomen; prikkels uit hun omgeving en prikkels uit hun eigen lichaam en geest. Het werkzame ingrediënt hierbij is aandacht, ook wel mindfulness genoemd. De aandachtsoefeningen worden veelal in stilte gedaan. De kinderen wordt gevraagd om tijdens deze stille momenten opmerkzaam te zijn voor de geluiden om hen heen, wat zij voelen in hun lichaam en of ze een emotie bij zichzelf herkennen. Ook gebruiken we bewegingsoefeningen, ondermeer vanuit aikido en yoga, om het lichaamsbewustzijn te ontwikkelingen. Zij leren hoe zij zonder oordeel kunnen kijken naar hun ervaringen. Dit heeft positieve effecten op concentreren, leren, het omgaan met stress en spannende situaties (zoals schooltoetsen), tijdens sociale interactie met anderen, op sportieve prestaties, en op de regulatie van emoties en gedrag. De training draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zij leren over compassie. Voor zichzelf en voor anderen. De kinderen leren vaardigheden waar ze de rest van hun leven veel aan hebben. Ze leren juist dat stukje zorg en aandacht voor zichzelf waardoor ze beter in staat zijn om de grens aan te voelen tussen druk zijn en je druk maken.

Carolina van Haperen
De docent

Carolina van Haperen (1968), lid van beroepsvereniging VVM en LVPW met AGB-code, gecertificeerd mindfulness en ACT SeeTrue trainer, gecertificeerd MindfulKids trainer, gediplomeerd psychosociaal counselor, Social Worker (MWD HBO BA), met vierde graads zwarte band in Aikido.

Kijk ook op de website van AikiContact! ↑