Tussen Schoolse Ateliers

Atelier

Dance dance dance

Mariska laat de kinderen swingen! Bij mooi weer wordt er buiten gedanst en er komen veel verschillende dansstijlen aan de orde.

vrouw
De docent

Mariska begeleidt dit atelier.