Leonardo da Vincischool

Tussen schoolse ateliers

Welkom bij de Tussen Schoolse Ateliers van de Leonardo da Vincischool. Neem een kijkje bij de Ateliers en geef je voorkeuren op!

Helaas kunt u dit blok geen voorkeuren opgeven voor de ateliers i.v.m. de Corona maatregelen die op dit moment gelden. De groep van uw zoon/ dochter wordt over twee ateliers verdeeld, omdat we leerlingen in vaste cohorten moeten verdelen. De leerkracht bepaalt wie er aan welk atelier deelneemt. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind. Zodra het weer mogelijk is om te werken met gemengde ateliers en u keuze hebt tussen deze ateliers, passen we dit aan in de organisatie. 
 
We danken u alvast voor uw begrip.

visie

De Leonardo da Vinci school vindt het belangrijk dat leerlingen ook met activiteiten en ervaringen in aanraking komen die gewoonlijk niet op school worden aangeboden. Dit om alle leerlingen de kans te bieden greep te krijgen op hun talenten. Dit draagt bij aan de persoonlijke groei en past in het brede scholingsaanbod dat de Leonardo voorstaat. Daarom hebben wij een tussen schoolse opvangmogelijkheid past de visie van onze school zoals die hieronder beschreven staat: