inschrijven

BLOK 3

23 MAART T/M 3 JULI 2020

Hieronder kunt u naar het betreffende inschrijfformulier van de juiste groep gaan. In deze formulieren staan alleen de activiteiten weergegeven die betrekking hebben op die bepaalde groep. Bij het indelen houden we rekening met deze voorkeuren, maar het is geen garantie dat uw kind ook daadwerkelijk bij zijn/ haar voorkeur terecht komt. U kunt ook meerdere voorkeuren opgeven. Vul per kind een formulier in.

INSCHRIJVEN KAN VAN VRIJDAG 6 MAART T/M ZONDAG 15 MAART

automatische incasso

In het inschrijfformulier geeft u op hoeveel dagen met activiteiten u wilt afnemen. Mocht u meer of minder dagen gaan afnemen dan de huidige incasso, kunt u hier een nieuw incassoformulier downloaden. >

Graag invullen en uiterlijk 13 maart inleveren bij de administratie.