Wat is het rekeningnummer van de TSA?

NL80INGB0007392502 t.n.v. Stichting Vrienden van de Leo

Wie heeft de dagelijkse leiding?

Angela Lang (leerkracht groep blauw) heeft de dagelijkse coördinatie van de TSA in handen. Zij zorgt dat alle leerlingen op de juiste plek zitten en dat alle aanbieders aanwezig zijn of vervangen worden.

Als ik op wil zeggen of van dag wil wisselen, wat moet ik dan doen?

Dan kun je het incassoformulier dat op de website te vinden is opnieuw inleveren. Dit kan bij de directie of de administratie van de school. Wisselen van aantal dagen kan alleen bij wisseling van een blok.

Wie bepaalt het aanbod?

Dat bepaalt de directie van de school (bestuurder van de stichting) samen met een ouder. Hiervoor vragen ze jaarlijks input van de leerlingen.

Hoe kun je je voorkeur aangeven?

Twee weken voordat het blok start kun je de voorkeuren van uw zoon/ dochter doorgeven via de website van de TSA. Deze voorkeursperiode duurt een week. Daarna delen de leerkrachten de leerlingen aan de hand van de voorkeuren in. We streven er naar om wanneer je 4 keer komt, je 2 keer op je plek van voorkeur te krijgen.

Eten de kinderen tijdens de activiteit?

Nee, de kinderen eten van 11.45 uur – 12.00 uur in de klas samen met de leerkracht en gaan daarna van 12.00 – 13.00 uur naar hun atelier.

Spelen de kinderen nog wel buiten?

Ja, de kinderen van groep 1-2 spelen direct om 12 uur buiten en gaan daarna naar hun atelier. De kinderen van de groepen 3-8 gaan van 13.00 uur – 13.30 uur naar buiten.

Worden kinderen hier niet moe van?

Onze ervaring is dat leerlingen juist met meer energie terug komen van de TSA. Ze hebben namelijk iets te doen. Er is niets zo vermoeiend als een lange pauze waarin je geen programma of kaders hebt.

Zijn er ook ateliers voor kleuters?

Jazeker, we hebben ook kleuteractiviteiten. We hebben bij de kleuters echter ook altijd een ‘huiskameractiviteit’. Dit is een activiteit waarin de jonge kinderen nog even kunnen wennen aan het op school blijven.

Wat als ik het maandelijkse bedrag niet kan betalen?

Ja, de kinderen van groep 1-2 spelen direct om 12 uur buiten en gaan daarna naar hun atelier. De kinderen van de groepen 3-8 gaan van 13.00 uur – 13.30 uur naar buiten.

Bij wie kan ik een leuk atelier aandragen?

Wanneer u zelf een leuke activiteit aanbiedt of iets weet dan kunt u dit doorgeven aan Bjorn Verhelst. bverhelst@telfort.nl
Hij is vader van een leerling op school en houdt zich voor de TSA bezig met de acquisitie van nieuwe aanbieders.

Zijn alle aanbieders professionals?

Alle aanbieders zijn gewend om activiteiten voor kinderen te verzorgen. Ze zijn allemaal in het bezit van een recentelijk aangevraagd  en goedgekeurd VOG. Veel aanbieders hebben een eigen bedrijfje, maar sommige zijn ook aangesloten bij een collectief. Ook worden er wel eens activiteiten aangeboden door vrijwilligers of studenten (pedagogiek, psychologie).

Hoe zorgt de school voor een samenwerking met de aanbieders?

Er is zeer nauw contact met de aanbieders. Er zijn momenten waarop de aanbieders met elkaar en met de leerkrachten spreken over het toepassen van de juiste lestechnieken en pedagogiek. We hebben twee keer per jaar een gezamenlijk moment waarin we een (Vreedzaam) thema behandelen. Daarnaast zijn er bezoekjes van teamleden (directie en coördinatie) aan de TSA en worden er regelmatig mails gestuurd om de groep aanbieders op de hoogte te houden van wat er in de school speelt.