Atelier

Filosofie

Positieve Filosofie met De Positieve Link Bij de Positieve Filosofielessen staat centraal dat iedereen kan filosoferen en dat er geen goede óf foute antwoorden zijn. Iedereen kan vragen stellen en ik geloof dat kinderen daar stiekem het beste in zijn op deze wereld. Door te filosoferen en de link te leggen met filosofen door de eeuwen en continenten heen, bouwen we niet alleen aan kritisch burgerschap en autonomie maar ook aan breder wereldbeeld.

Elke les start met een introductie moment van de filosoof die centraal staat en daarna een interactief moment (denk aan een filmpje van SchoolTV, een liedje of een stuk voorgelezen uit een boek). Om dan zelf aan de slag te gaan met een creatieve verwerking van de stof. Als afsluiter wordt er altijd gezorgd voor iets tastbaars wat mee naar huis mag, wat ze zelf hebben gemaakt, zodat de filosofische gesprekken aan de keukentafel door kunnen gaan!

Voor de onderbouw zit er een les tussen over Confucius en vergeving. Waar we gaan onderzoeken of wij mol vergeven wanneer hij de taartjes die hij heeft gekocht voor de jongen, uit het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’, zelf heeft opgegeten. Wat is vergeving precies en wat is onze eigen gouden regel wanneer het over vergeven gaat, net als de gouden regel van Confucius.

In de middenbouw staat er een les klaar over George Berkeley en de vraag of de materiële wereld wel bestaat, is de wereld eigenlijk wel echt? Dit gaan we samen ontdekken samen met Alice in Wonderland. Daarna gaan we onze eigen wereld creëren met knutselspullen, een wereld die voor ons echt is. Misschien wel net zo bijzonder als die van Alice of nog gekker en mooier.

Bij de bovenbouw hebben we een les over Simone de Beauvoir en de vraag of je niet bent wie je bent maar hoe een ander jou ziet, ofwel wie ben ik dan wel echt? We gebruiken hier het programma van Stine Jensen, ‘Dus ik ben jr.’ voor. Om na een filosofisch gesprek met elkaar over het existentialisme uiteindelijk te eindigen met een foto opdracht waarin we elkaar gaan fotograferen met spiegels. Met daarin mogelijke verschillen in hoe wij onszelf zien en hoe de ander ons ziet, de foto’s krijgen ze natuurlijk ook mee naar huis de volgende les!

vrouw
De docent

Christa Jungerius verzorgt dit atelier.